Menu Zamknij

OFERTA FIRMY NUMERON

Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. to firma z ponad 25 letnim doświadczeniem, tworząca rozwiązania na bazie najnowszych technologii oraz własnych autorskich koncepcji, z uwzględnieniem energetycznych megatrendów.

NUMERON specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie zużyciem mediów energetycznych (energii elektrycznej, wody, gazów technologicznych, pary wodnej, sprężonego powietrza).

Oferta jest dedykowana energochłonnym branżom przemysłu, aktywnym uczestnikom rynku energii (wytwórcy, sprzedawcy i dystrybutorzy energii), a także doradcom/audytorom energetycznym i branży Facility Management.

Oferowane rozwiązania składają się z usługi wdrożeniowej, odpowiednio dostosowanego oprogramowania oraz wyposażenia technicznego, umożliwiającego odczyt danych z liczników mediów energetycznych.

Naszym sztandarowym produktem jest program ENERGIA®4. Produkujemy również urządzenia do szybkiej akwizycji danych pomiarowych, które w połączeniu z oprogramowaniem realizują zadania pozyskiwania, przetwarzania, analizy, wizualizacji i archiwizacji danych o zużyciu mediów.

ENERGIA®4 jest specjalistycznym, modułowym oprogramowaniem do zarządzania gospodarką energetyczną oraz obsługi procesów rozliczania odbiorców energii elektrycznej. Generuje informacje o znaczeniu adekwatnym dla danego obszaru biznesu.

Energia®4 jako centralny system monitorowania mediów jest oprogramowaniem skalowalnym i otwartym, które łatwo można połączyć z podsystemami wielu rozproszonych użytkowników/najemców; obiektów/lokalizacji. Dodawanie nowych modułów rozszerzających standardowe funkcje oprogramowania pozwala rozszerzać/spełniać nowe wymagania funkcjonalne Zamawiającego lub zintegrować z innymi systemami użytkowanymi przez Inwestora.

Dzięki współpracy z energetyką zawodową oraz zakładami przemysłowymi, ENERGIA®4 reprezentuje cechu funkcjonalne dla każdego z tych segmentów rynku.

Kluczowe linki:

– Urządzenia do zdalnego odczytu i transmisji danych pomiarowych: https://www.numeron.pl/urzadzenia/

– Wizualizacja danych pomiarowych on-line: https://node-red.numeron.pl/ui/#/0

– Oprogramowanie ENERGIA4: https://www.numeron.pl/energia4/   

NOWOŚCI: Strażnik Opłaty Mocowej, Migracja Inicjalna CSIRE, Kontrola Stopni Zasilania!!!

– Portal przetwarzania danych pomiarowych: https://webenergia.pl/

– Aplikacja odczytowa mReader: https://www.numeron.pl/mreader-opis/