Menu Zamknij

OFERTA JURAJSKIEGO AGRO FRESH PARK S.A.

Jurajski Agro Fresh Park S.A. to innowacyjne przedsięwzięcie, gdzie jednym z akcjonariuszy jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – największa państwowa instytucja zarządzająca gruntami rolnymi w Polsce. Koncepcja tej spółki stanowi unikalne rozwiązanie w sektorze rolnictwa, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Zakłada ona utworzenie Rynku Hurtu Rolno- Spożywczego, który nie tylko będzie działał jako operator hurtowy, skupujący produkty rolne, ogrodnicze i artykuły spożywcze do dalszej redystrybucji, lecz przede wszystkim będzie pełnił rolę integratora i promotora szybkiego rozwoju grup producentów i przetwórców. To z kolei przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji na rynku, ustalenia standardów jakościowych oraz wprowadzenia innowacyjnych form współpracy.

Rynek Hurtu Rolno-Spożywczego Jurajskiego Agro Fresh Parku to kompleksowe i ponadregionalne przedsięwzięcie o innowacyjnym charakterze, gdzie partnerstwo biznesowe i bliska współpraca są kluczowymi elementami. JAFP S.A. skupi się na integracji podmiotów produkcyjnych i przetwórczych, opracowując zasady korzystnej i uczciwej współpracy dla wszystkich uczestników rynku działających w tym obszarze.

W perspektywie przyszłości JAFP S.A. zamierza stać się wiodącym podmiotem w regionie, efektywnie organizującym koncentrację, wstępne przetwarzanie i hurtową dystrybucję produktów rolniczych, ogrodniczych oraz artykułów spożywczych. Stała współpraca z rolnikami, ogrodnikami, lokalnymi przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i instytucjami wspierającymi sektor rolniczy i ogrodniczy umożliwi stworzenie narzędzi do systemowego wspierania zarówno pojedynczych firm, jak i całych grup organizujących się w łańcuchy wspólnych wartości.

W rezultacie przyczyni się to do zrównoważonego rozwoju gospodarczego subregionu częstochowskiego, uwzględniając aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.