Menu Zamknij

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA – IX EUROPEJSKI MEETING GOSPODARCZY W WARSZAWIE

Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie serdecznie zaprasza na
IX Europejski Meeting Gospodarczy,
którego tematem przewodnim będzie
POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA UE

„Węgla tyle ile trzeba i tak długo, jak to konieczne w interesie gospodarki i obywateli.
Na czas transformacji energetyki w Polsce i ubezpieczenie niesterowalnej generecji odnawialnej”

Spotkanie odbędzie się już 17 października 2019 r.,
w godzinach 11.00 – 14.45
w Hotelu Radisson Collection
mieszczącym się przy ul. Grzybowska 24 w Warszawie.

IX Europejski Meeting Gospodarczy to wydarzenie cykliczne, podczas którego podejmujemy ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo.
Obszar merytoryczny konferencji będzie podsumowaniem otwartych sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. W czasie tych spotkań eksperci dyskutują nad polityką energetyczną państwa, kosztami gospodarczymi i społecznymi polityki klimatyczno-energetycznej UE i koniecznością zachowania konkurencyjności gospodarki europejskiej i transparentności rynku energii.
Czas transformacji naszej energetyki, w tym rozwój OZE wymaga jej ubezpieczenia generacją konwencjonalną z naszych zasobów paliw stałych. Węgiel kamienny i brunatny na wiele jeszcze lat ma tu przypisaną niebagatelną rolę. W dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku rola ta jest jednoznacznie określona i istotna na miarę bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Założeniem Meetingu będzie opracowanie VI Apelu Warszawskiego Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie koniecznych działań dla ubezpieczenia interesów gospodarki w Polsce wobec wyzwań, jakie czekają nas w kolejnych latach. Apel kierujemy do środowisk politycznych, gospodarczych w kraju i wspólnocie europejskiej, ludzi nauki oraz ambasad i kręgów dyplomatycznych.
W konferencji uczestniczą corocznie wybitni eksperci reprezentujący gospodarkę polską i europejską, naukę, energetykę, ochronę środowiska, partnerów społecznych, przedstawiciele rządu, administracji publicznej, parlamentarzystów, partii politycznych, ambasad i kręgów dyplomatycznych w Polsce oraz mediów.
Konferencja będzie transmitowana na żywo na www.kig.pl oraz www.cire.pl

PROGRAM KONFERENCJI

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: dwasyluk@kig.pl w terminie do 10 października 2019 r. (prosimy o podanie imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy organizacji/przedsiębiorstwa).

Kontakt:
Danuta Wasyluk
Tel. 22 630 97 33, 501 728 586
e-mail: dwasyluk@kig.pl