Menu Zamknij

PIERWSZE SPOTKANIE RADY UCZELNI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w związku z oficjalnym zaproszeniem otrzymanym od Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. UJD dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej do składu Rady Uczelni i zgłoszeniem kandydatury, Prezes Zarząd RIPH w Częstochowie Andrzej Broniewski został pozytywnie oceniony i powołany przez Senat Uniwersytetu do składu Rady Uczelni.

W czwartek 4 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni, podczas którego ukonstytuowano nowo powołany skład Rady.

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na posiedzeniu 27 marca 2019 roku powołał pierwszą Radę Uczelni.

W skład Rady Uczelni weszło trzech przedstawicieli spoza wspólnoty Uczelni: 
* dr Krzysztof Winiarski – Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (równocześnie wybrany przez Senat na funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni),
* mgr Andrzej Broniewski – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie,
* dr Zbigniew Brzezin – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie.

Jako reprezentanci wspólnoty Uczelni do składu Rady Uczelni powołani zostali: 
* prof. dr hab. Elżbieta Hurnik,
* dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD,
* dr inż. Marcin Sosnowski.
Członkiem Rady Uczelni została również Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Pani Klaudia Marlicka.

Zadania Rady Uczelni określa Ustawa. Jednym z pierwszych zadań będzie zaopiniowanie Statutu Uczelni.

Serdecznie dziękujemy Rektor UJD prof. dr hab. Pani Annie Wypych-Gawrońskiej za zaufanie i możliwość współpracy na rzecz wsparcia i rozwoju częstochowskiej Uczelni.