Menu Zamknij

RELACJA Z ZWYCZAJNEGO SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RIPH W CZĘSTOCHOWIE I WARSZTATÓW INWESTORSKICH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – 4 KWIETNIA 2019 R. HOTEL SCOUT CZĘSTOCHOWA – Sala konferencyjna – Kręgielnia – Turniej w Bowlingu – Zwycięzcy

W czwartek 4 kwietnia br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Hotelu SCOUT w Częstochowie, obyło się tegoroczne, Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. 

Obrady Walnego Zgromadzenia RIPH w Częstochowie zainicjował Prezydent Rady Izby – Pan Tadeusz Szymanek, który przywitał wszystkich zgromadzonych na sali Członków RIPH w Częstochowie. Następnie Prezydent Rady zgodnie z przyjętym Porządkiem Obrad Zgromadzenia, zaproponował kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

 Do Prezydium zostali kolejno wybrani:

* Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan Piotr Górnik

* Zastępca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pan Marek Kubara

* Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Pani Maria Widera

* Asesor Walnego Zgromadzenia – Pan dr Edmund Golis 

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków wybrano następujące osoby:

* Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków – Pani Grażyna Łuszczyk

* Członek Komisji Uchwał i Wniosków – Pan Mariusz Włodarczyk

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:

* Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Pani Joanna Okularczyk

* Członek Komisji Skrutacyjnej – Pan Ryszard Mysłek

Podczas posiedzenia zaprezentowano sprawozdania z działalności RIPH w Częstochowie za 2018 rok tj. Sprawozdania z działalności: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie oraz Sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Następnie podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RIPH w Częstochowie oraz Radzie RIPH w Częstochowie.

Kolejną częścią Walnego Zgromadzenia Członków RIPH w Częstochowie były wystąpienia sponsorów, podczas której swoją prezentację przedstawili:

 • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – prezentacja Polskie Plany Kapitałowe
 • COLUMBUS ENERGY S.A. – prezentacja o wykorzystaniu rozwiązań fotowoltaicznych
 • Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie – prezentacja dorobku i oferty Galerii
 • Przemysłowej Akademii Rozwoju – prezentacja na temat projektu Ambasador Młodego Pokolenia.

W celu podsumowania całorocznej pracy Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Prezydent Rady, Pan Tadeusz Szymanek przedstawił prezentację na temat działań realizowanych przez RIPH w Częstochowie na rzecz współpracy biznesu z nauką.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście uczestniczyli w zaplanowanych Warsztatach inwestorskich dla przedsiębiorców, podczas których mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w przyjaznej atmosferze, promocji firm a przede wszystkim integracji i nawiązywania bezpośrednich kontaktów.   

W ramach Warsztatów został również rozegrany turniej o Puchar RIPH w Częstochowie w Bowlingu, podczas którego towarzyszyła nam świetna zabawa a pozytywnym emocjom nie było końca. Oczywiście nie zabrakło również zwycięzców turnieju, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Nagrody za trzy pierwsze miejsca wręczyli wspólnie Prezes Zarządu Izby Andrzej Broniewski i Prezydent Rady Izby Tadeusz Szymanek.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom:

I miejsce – Marek Domagała – Prezes Zarządu Computer Center

II miejsce – Marek Kubara – Prezes Kubara Sp. z o.o.

III miejsce – Artur Czech – Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie pragną podziękować wszystkim przybyłym gościom, za ich obecność na posiedzeniu i te niezapomniane chwile, które budują naszą społeczność, integrują a przede wszystkim pozostają w pamięci na długie lata. Mamy ogromną nadzieję, iż poprzez udział w wszystkich wydarzenia RIPH w Częstochowie będziemy mogli wspólnie umacniać pozycję naszej Izby, budować pozytywne relacje wśród przedsiębiorców i instytucji z nami współpracujących.

Szczególne wyrazy uznania należą się sponsorom Walnego Zgromadzenia za wsparcie działań organizacyjnych. Państwa zaangażowanie stanowi dowód zrozumienia rangi wydarzenia, bez którego nie byłaby możliwa organizacja obrad i warsztatów:

 • Koksowania Nowa Częstochowa Sp. z o.o.
 • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • ISD Huta Częstochowie Sp. z o.o.
 • POLONTEX S.A.
 • ELSEN S.A.
 • Hydromirex Sp. z o.o. Sp. komandytowa
 • CZ.P.B.P. „Przemysłówka” S.A.
 • F.P.H.U. „GREEN PACK” Tadeusz Szymanek oraz
 • COLUMBUS ENERGY S.A.
 • Firmie „TEST Systemy Uszczelniające” J.W. Okularczyk; M.,M. Stępień Spółka Jawna
 • Kubara Sp. z o.o.

Zdjęcia z posiedzenia dostępne są na Facebooku Izby – tutaj.