Menu Zamknij

PIERWSZE WEBINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA UDZIAŁ

W czwartek 21 maja br. RIPH w Częstochowie we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie i Bankiem Gospodarstwa Krajowego przeprowadziła webinarium, którego tematyka była poświęcona wsparciu dla przedsiębiorców.

Webinarium skierowane było do przedsiębiorców, którzy odczuwają negatywne skutki aktualnej sytuacji epidemiologicznej i szukają instrumentów pomocowych m.in. w zakresie dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów prowadzenia działalności.

W ramach czwartkowego spotkania prelegenci w osobach:

Tomasz Król – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Katowicach
Piotr Urbaniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
Piotr Natański – Bank Gospodarstwa Krajowego Dyrektor ds. Sprzedaży

zaprezentowali instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w tym w szczególności: pożyczki obrotowe na finansowanie wynagrodzeń, pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego, instrumenty wsparcia udzielane w ramach Gwarancji de minimis, gwarancji biznesman, funduszu gwarancji płynnościowych, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla MŚP i dużych firm, oraz zagadnienia poświęcone niskoprocentowym pożyczką udzielanym dla mikroprzedsiębiorców przez Urzędy pracy oraz przybliżyli zasady wypełniania wniosków o dofinansowania.

Moderatorem spotkania był Członek Zarządu RIPH w Częstochowie
Jerzy Nowakowski.

Uczestnicy mogli zadawać pytania prelegentom w formie komentarzy.

W załączeniu udostępniamy Państwu prezentacje, które zostały zaprezentowane na spotkaniu. Mamy na dzieje, iż zwarte w nich informacje będą dla Państwa pomocne i ułatwią skorzystanie z instrumentów wsparcia oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej.