Menu Zamknij

Podziękowania dla firmy HYDROMIREX Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Dziękujemy za pomoc finansową sponsorom naszego konkursu Jurajski Produkt Roku 2019:
HYDROMIREX Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Firma Hydromirex Sp. z o.o. Sp.k założona w 1989 r. przez Mirosława Świtoń jest dużym podmiotem zajmującym się budową i obsługą infrastruktury gazowej na terenie województwa śląskiego i województw ościennych.

Już od blisko 30 lat świadczą usługi związane z budową, remontami sieci gazowych oraz infrastruktury gazowej związanej z wytwarzaniem i montażem stacji pomiarowych oraz stacji I i II stopnia redukcji gazu.

Opierając się na wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz bogatym zapleczu technicznym firma HYDROMIREX każdorazowo przedstawia Państwu kompletną ofertę realizacji zadań związanych z budową i eksploatacją systemów gazowych łącząc elementy związane z doradztwem, projektowaniem i budową infrastruktury gazowej. Tym samym firma Hydromirex proponuje optymalne rozwiązania, kierując się zawsze priorytetem podwyższenia poziomu technicznego urządzeń oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Atutem spółki Hydromirex jest ciągła specjalizacja w prowadzonej działalności oraz stabilna kadra pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie, wiedzę i uprawnienia zawodowe.

Potwierdzeniem jakości usług wykonywanych przez firmę HYDROMIREX jest:

  • wdrożony i utrzymywany System zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie wg normy PN EN ISO 3834-2:2007 (Jednostka certyfikująca UDT-CERT),
  • uprawnienia UDT do dokonywania modernizacji rurociągów przesyłowych, technologicznych,
  • uprawnienia UDT do wytwarzania rurociągów przesyłowych,
  • uprawnienia UDT do wykonywania napraw rurociągów przesyłowych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów technologicznych,
  • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT do wykonywania procesów zgrzewania.

Więcej informacji na stronie: https://www.hydromirex.pl/