Menu Zamknij

Podziękowanie dla firmy FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy za pomoc finansową sponsorom naszego Konkursu Jurajski Produkt Roku 2019:
FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o.

FORTUM to duża, międzynarodowa firma energetyczna. Dostarczają klientom prąd, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania dla zrównoważonych miast.
64% energii elektrycznej wytwarzają bez emisji CO2. Wywodzą się z Finlandii, a działają między innymi w Szwecji, Norwegii, krajach bałtyckich, Polsce, Rosji i Indiach.

Firma FORTUM ma doświadczenie w produkcji energii bez emisji dwutlenku węgla w elektrowniach wodnych i jądrowych oraz w wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Rozwijają energetykę przyjazną środowisku naturalnemu.

Kogeneracja

Wytwarzają ciepło i prąd w skojarzeniu. Oba produkty powstają w jednym procesie technologicznym zwanym kogeneracją. Dzięki temu paliwo wykorzystywane jest w sposób najbardziej efektywny, a wpływ na środowisko jest minimalny. Podstawą produkcji są paliwa dostępne lokalnie, takie jak węgiel, biomasa lub odpady. 

Energetyka jądrowa

FORTUM jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku elektrowni jądrowych. Odgrywają one ważną rolę w systemie elektronenergetycznym, ponieważ wytwarzają w sposób niezawodny i stabilny energię wolną od emisji dwutlenku węgla. 

Energetyka wiatrowa i solarna

Energetyka wiatrowa

Więcej informacji na stronie: https://www.fortum.pl/