Menu Zamknij

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA – OFERTA CZĘSTOCHOWSKIEJ UCZELNI

Politechnika Częstochowska to najstarsza, a zarazem największa szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Najwyższy poziom badań naukowych oraz działalności edukacyjno-dydaktycznej decyduje o jej renomie ogólnopolskiej i międzynarodowym uznaniu. Absolwenci Politechniki Częstochowskiej to poszukiwani i cenieni specjaliści, którzy tworzą gospodarkę opartą
na innowacjach i najnowszych technologiach.

Obecnie Uczelnia kształci studentów na sześciu wydziałach na ponad 30 kierunkach w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych. Politechnika Częstochowska jest nowoczesnym i dobrze wyposażonym ośrodkiem akademickim, który oferuje swoim studentom bogatą ofertę dydaktyczną, zapewnia wysoki poziom kształcenia i prowadzi międzynarodowe badania naukowe. Uczelnię opuściło dotychczas ponad 85 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

Obecnie tworzy ją 6 wydziałów, z których trzy posiadają kategorię A. Są to:

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Zarządzania


Do ostatnich osiągnięć Uczelni możemy zaliczyć: Nagrodę Elsevier Research Impact Leaders 2016, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach
2016-2017 oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Wielkim sukcesem było zajęcie przez zespół PCz Rover Team działający na Politechnice Częstochowskiej pierwszego miejsca w najbardziej prestiżowym konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 w Stanach Zjednoczonych.

Na Uczelni obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich oraz w programie edukacyjnym ERASMUS +. Politechnika Częstochowska oferuje również dla przyszłych maturzystów
i swoich potencjalnych studentów kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego.

Studia podyplomowe
https://www.pcz.pl/pl/content/studia-podyplomowe-wiadomosci-ogolne

Wirtualny spacer po Politechnice Częstochowskiej:
https://www.pcz.pl/sites/default/files/spacer/

Informator o studiach:
https://www.pcz.pl/sites/default/files/pcz_informator_2021-2022.pdf

Kierunki kształcenie:
https://www.pcz.pl/pl/content/kierunki-studiow-2021-2022

Zasady Rekrutacji:
https://www.pcz.pl/pl/studia-i-i-ii-stopnia

REKRUTACJA TRWA!🎓

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.pcz.pl/pl/studia-i-i-ii-stopnia

PCz ► 🌐 https://www.pcz.pl/

Instagram ►🌐https://www.instagram.com/politechnikaczestochowska

Facebook ►🌐 https://www.facebook.com/politechnikaczestochowskaPCz