Menu Zamknij

POLSKI ŁAD – NOWE ULGI PODATKOWE

Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

Ulgi podatkowe Polskiego Ładu

Projekt Polskiego Ładu zakłada, że od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć koszty zakupu zabytku, przy czym w sumie nie więcej niż 500 tys. zł. Będzie też można potrącić 50 proc. wydatków poniesionych w danym roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytku.

Kolejne nowe odliczenie będzie dotyczyć 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę.

Zmodyfikowane zostaną przepisy dotyczące dotychczasowych preferencji, w tym m.in. ulgi na badania i rozwój. W ramach ulgi B+R będzie można odliczyć 200 proc. kosztów pracowniczych (dziś górny pułap wynosi 150 proc. dla centrów badawczo-rozwojowych i 100 proc. dla pozostałych firm).
Ponadto będzie można równolegle korzystać z obu ulg: B+R oraz IP Box. Tym samym podatnicy osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (z ang. IP) i płacący od nich podatek dochodowy według stawki 5 proc. (PIT lub CIT) będą mogli jednocześnie odliczyć koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R.
Jeżeli firma nie będzie mogła w pełni skorzystać z preferencji B+R (bo będzie miała za mały dochód), wówczas o niewykorzystane odliczenie pomniejszy zaliczki na podatek od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników.
Będą też nowe ulgi na prototyp i na robotyzację.

Podatkowo opłacać się będzie także szukanie nowych rynków zbytu. Od 2022 r. niektóre koszty, np. działań promocyjnych, będzie można odliczyć podwójnie.
Promowane będzie także nabywanie udziałów i akcji spółek kapitałowych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Stąd pojawi się możliwość dodatkowego odliczenia niektórych kosztów związanych z nabyciem walorów przejmowanego podmiotu (np. kosztów obsługi prawnej).
Na wsparcie będą mogły też liczyć spółki planujące wejście na giełdę. Odliczą od przychodu 150 proc. kosztów z tym związanych, w tym np. przygotowania prospektu emisyjnego.
Ministerstwo Finansów planuje też ulgi dla tych podatników, którzy zainwestują w alternatywne spółki inwestycyjne.
Dodatkowe koszty odliczą też ci, którzy kupią terminal płatniczy i poniosą koszty jego użytkowania. Podatnicy bezgotówkowi będą mogli liczyć nawet na podwójną ulgę.
Natomiast przedsiębiorcy indywidualni, którzy wrócą z zagranicy najwcześniej w drugim roku, będą mogli zapłacić obniżony podatek. Z preferencji tej skorzystają przez cztery lata.

Ulgi podatkowe dla biznesu, o których mowa w Polskim Ładzie

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/