Menu Zamknij

POSIEDZENIE RADY RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Członkowie Rady RIPH w Częstochowie, w imieniu Prezydenta Rady RIPH w Częstochowie Pana Tadeusza Szymanka zapraszamy Państwa na wyjazdowe posiedzenie Rady RIPH w Częstochowie, które odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie firmy POLONTEX S.A. ul. Rejtana 25 w Częstochowie – sala obok sekretariatu firmy. UWAGA – dojazd do sali tylko przez BRAMĘ NR 1 !

PROGRAM POSIEDZENIA RADY RIPH W CZĘSTOCHOWIE

 1. Wigilia RIPH w Częstochowie – termin i zaproszeni goście
 2. Monografia z okazji 800-lecia Miasta Częstochowy
 3. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków RIPH w
  Częstochowie 2020 rok
 4. Nagroda Olimpy Jurajskie – propozycje kandydatur do odznaczenia
 5. IV Jurajski Kongres Gospodarczy
 6. XX Jubileuszowa Gala Konkursu Jurajski Produkt Roku
 7. Podsumowanie finansowe za okres styczeń 2019 r. – październik 2019
  r.
 8. Szkolenia dla pracowników w ramach projektu Śląska Akademia
  Kompetencji Językowych i Komputerowych
 9. Zgłoszenia kandydatów do Laurów Umiejętności i Kompetencji w
  Katowicach – potrzeba wyeksponowania RIPH w Częstochowie w śląskim
  i ogólnopolskim środowisku gospodarczym
 10. Plany organizacyjne i szkoleniowe RIPH w Częstochowie na 2020 rok
   informacja o składanym w partnerstwie z firmą Business Center 1
  Sp. z o.o. wniosku o dofinansowanie na szkolenia kadry medycznej
  i administracyjnej służby zdrowia.
 11. Sprawy bieżące.

Ze względu na ważność tematów posiedzenia serdecznie proszę o Państwa obecność. Udział w posiedzeniu proszę potwierdzić do dnia 26.11.2019 r. na adres e-mail: izba@riph.czest.pl lub tel. 34 344 82 58.