Menu Zamknij

POSIEDZENIE RADY RIPH W CZĘSTOCHOWIE

We wtorek 7 września 2021 r. w Centrum Konferencyjnym mieszczącym się w Kamienicy Kupieckiej w Częstochowie odbyło się Posiedzenie Rady RIPH w Częstochowie, któremu przewodniczył Prezydent Rady RIPH w Częstochowie Tadeusz Szymanek.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Andrzeja Broniewskiego i Prezydenta Rady RIPH w Częstochowie Tadeusza Szymanka w spotkaniu uczestniczył Piotr Soroczyński – Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej KIG, który podczas posiedzenia zaprezentował tematykę Komitetów funkcjonujących przy KIG w Warszawie. Izbą będzie aktywnie działać i zachęcać swoich Członków do udziału w pracach Komitetów.

Komitety KIG

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Biuro Polityki Gospodarczej. Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w pracach Komitetów zapraszamy do kontaktu z Biurem naszej Izby tel. 34 344 82 58. Przekażemy wszystkie niezbędne informację dotyczące współpracy.

Lista obecnie działających przy KIG Komitetów:

 • Komitet Budownictwa
 • Komitet Dialogu Społecznego
 • Komitet ds. Handlu
 • Komitet ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności
 • Komitet ds. Ochrony Danych Osobowych
 • Komitet ds. Podatków
 • Komitet ds. Rozwoju Funduszy VC
 • Komitet Edukacji Zawodowej
 • Komitet Gospodarki Miejskiej
 • Komitet Infrastruktury Transportowej
 • Komitet Jakości i Normalizacji
 • Komitet Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Komitet Ochrony Środowiska
 • Komitet Sieciowej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
 • Komitet Technologii Wodorowych
 • Komitet Zdrowia

W dalszej części posiedzenia Członkowie Rady i Zarządu RIPH w Częstochowie omówili swoje statutowe działania jakie Izba będzie realizować w najbliższym czasie.

W szczególności omówiono przygotowania do organizacji IV Jurajskiego Kongresu Gospodarczego i XXI Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”. Poruszono również kwestie dotyczące realizacji szkoleń językowych, komputerowych oraz dla pracowników służby medycznej, jak również kwestie dalszej promocji i dystrybucji pamiątkowego wydania Monografii 800-lecia Miasta Częstochowy i Regionu.