Menu Zamknij

SKŁADKI ZDROWOTNE WEDŁUG ZAŁOŻEŃ POLSKIEGO ŁADU

Resort Finansów ogłosił ostateczną wysokość składek zdrowotnych wedle założeń Polskiego ładu – są pewne zmiany w stosunku do pierwotnych pomysłów.Składka zdrowotna będzie zasadniczo wynosić 9% od dochodów przedsiębiorców, z wyjątkiem tych rozliczających się podatkiem liniowym – tu 4,9%.

Założenia Polskiego Ładu

Polski Ład to pakiet zmian podatkowych, który rząd chce wprowadzić już od nowego roku. Podczas jego ogłaszania minister finansów Tadeusz Kościński stwierdził: – Budujemy sprawiedliwy system podatkowy. Najważniejsza zmiana, którą wprowadza Polski Ład, to ta jeszcze sprzed poprawek. Chodzi o 10-krotny wzrost kwoty wolnej od podatku. Polacy nie będą płacić podatku od minimalnego wynagrodzenia – podkreślił minister. Głównymi założeniami są: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz drugiego progu podatkowego dla rozliczających się wedle skali podatkowej do 120 tys. zł. Ujednolicony ma też być termin płacenia składek i wypadać dla wszystkich na 20. dzień miesiąca. Ponadto zmianie ulegnie wysokość składki zdrowotnej. Jak mówił Kościński: – Nie ma zgody, żeby pracownik płacił składkę zdrowotną na poziomie kilkuset złotych miesięcznie, a prezesi dużych korporacji tylko kilkadziesiąt złotych. Tu zdania nie zmieniamy – dodał. Dlatego też w głównych założeniach projektu jest składka zdrowotna naliczana od realnych dochodów przedsiębiorców, nie zaś ryczałtowa i stała, jak do tej pory. Zasadniczo ma ona wynosić 9% od dochodów.

Składka zdrowotna dla skali podatkowej i karty podatkowej

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej zapłacą składkę zdrowotną wynoszącą 9% ich dochodów. Oznacza to sporą podwyżkę w stosunku od obecnej kwoty 381,81 zł miesięcznie zryczałtowanej składki przy pełnym ZUS-ie. Według wyliczeń, od dochodu przekraczającego 4242,38 zł przedsiębiorca zapłaci już wyższą składkę niż obecnie i proporcjonalnie sumy te będą rosnąć. Przy dochodach powyżej 15 tys. brutto składka może wynieść już ponad 680 zł. Co więcej, nie będzie już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy naliczenia podatku, co oznacza wyższe podatki. Rozliczający się kartą podatkową również będą płacić 9% składki, ale od minimalnego wynagrodzenia, czyli około 300 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna dla liniowców, ryczałtowców
i karty podatkowej

Po konsultacjach społecznych Resort Finansów zmienił swoje pierwotne plany dotyczące wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym. Będzie ona wynosić 4,9% od dochodów, nie 9%. Liniowcom nie przysługuje kwota wolna od podatku, stąd pomysł na obniżkę składki. Minimalna składka dla liniowców ma wynosić 9% od minimalnego wynagrodzenia, czyli 270 zł. Z kolei ryczałtowcy będą płacić składkę od 60% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów rocznych do 60 tys. zł, od podstawy wynoszącej 100% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów do 300 tys. zł i od 180% przeciętnego wynagrodzenia przy jeszcze wyższych dochodach. Przedsiębiorcy rozliczający się kartą podatkową mają mieć składkę ustaloną na poziomie 9% średniego wynagrodzenia. Wszyscy ci przedsiębiorcy również nie odliczą kwoty składki od podatku.

Źródło: www.mala-firma.pl