Menu Zamknij

POWOŁANIE PREZESA RIPH W CZĘSTOCHOWIE NA CZŁONKA SPOŁECZNEJ RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Szanowni Państwo!
z przyjemnością informujemy, iż Prezes Zarządu RIPH w Częstochowie Pan Andrzej Broniewski został powołany na Członka Społecznej Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020 -2024. Serdecznie gratulujemy powołania i życzymy owocnej pracy.

Zadaniem Rady Społecznej Wydziału Budownictwa jest kształcenie absolwentów, magistrów inżynierów budownictwa, którzy znajdą swe miejsce w gospodarce i będą cenionymi oraz poszukiwanymi fachowcami. Kształcenie wymaga ciągłego rozwoju, doskonalenia oraz poznawania nowych i aktualnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Na przestrzeni ostatnich lat aktywnie rozwija się współpraca RIPH w Częstochowie z częstochowskimi Uczelniami wyższymi i szkołami, co w znacznym stopniu posłużyło zbudowaniu silnych relacji na linii Biznes-Uczelnie-Samorząd.

Wspólnie realizowane działania przyczynią się do podnoszenia poziomu kształcenia młodzieży, tworzenia kierunków dedykowanych dla przedsiębiorców, organizacji spotkań i warsztatów podczas których przedsiębiorcy prezentują specyfikę działalności firm, a młodzież ma możliwość poznać wymagania przyszłych pracodawców. Wszystkie te działania służą rozwojowi naszych częstochowskiej Uczelni i szkół.