Menu Zamknij

WSPARCIE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo, Członkowie RIPH w Częstochowie,
w imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie zwracamy się z prośbą o wparcie i pomoc dla szkoły w zakupieniu sprzętu multimedialnego, w który będzie wyposażona Aula multimedialna.

Aula składa się z dwóch pracowni nr 18 i nr 19, które zostały oddzielone ruchomą ścianą, ma ona służyć do prowadzenia rozbudowanych konferencji video prowadzonych przez Internet. Aula będzie wyposażona w dwie kamery znajdujące się po jednej na każdą pracownie oraz trzecią kamerę ustawioną bezpośrednio na prowadzącego konferencję/spotkanie. Do zarządzania i tworzenia mixu sygnału video ma służyć oprogramowanie zainstalowane na komputerze (komputer musi mieć odpowiednią moc obliczeniową).  

W związku z doposażeniem Auli multimedialnej, Dyrekcja szkoły chce zakupić jeden komputer i oprogramowanie do zarządzania sygnałem Video program „vMix”. Koszt takiego oprogramowania szacunkowo wynosi 1650,00 zł. W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości wsparcia Zespołu Szkół Ekonomicznych przekazując w dowolnej kwocie darowiznę na rzecz szkoły bądź jeżeli mają Państwo taką możliwość bezpośrednio zakupić oprogramowanie w firmie. 

BEIKS – oddział Kraśnik
ul. Słowackiego 18,  23-204 Kraśnik 
tel. +48 81 825-97-22; e-mail: sklep@beiks.pl

lub

BEIKS – oddział Warszawa
ul. Bartycka 115,  00-716 Warszawa
tel. +48 22 891 13 73; e-mail: wawa@beiks.pl

Szczegółowych informacji na temat wyposażenia Auli i zakupu oprogramowania udzieli
Dyrektor Szkoły Pan Maciej Trzmiel.
Prosimy o kontakt z sekretariatem Pana Dyrektora
tel. 034 324 38 19; email: zse@edukacja.czestochowa.pl