Menu Zamknij

PRACODAWCY APELUJĄ O ROZWIĄZANIE KONFLIKTU W OŚWIACIE

Strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego, która z niepokojem śledzi rozwój wydarzeń związanych z protestem nauczycieli. W liście otwartym BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, ZPP i Związek Rzemiosła Polskiego piszą, że mimo, że postulaty tego środowiska są znane rządowi od września 2018 r, a akcja strajkowa została zainicjowana referendami od stycznia 2019 r – to minione miesiące zostały zmarnowane dla porozumienia, a istota protestu pozostała przez rząd niezauważona.

Oświata jest tym obszarem wydatków budżetowych, który finansowo nie był dostatecznie doceniony przez żaden z poprzednich rządów. W rezultacie, sytuacja bytowa nauczycieli ulegała stałej degradacji i zawód ten stracił obecnie nie tylko jakąkolwiek atrakcyjność, ale utracił też prestiż i poważanie, niezbędne dla wykonywania zawodu zaufania społecznego. Oceniamy, że mimo znacząco lepszej obecnie sytuacji budżetu, oczekiwania tej grupy zawodowej nie zostały jak dotychczas wzięte przez rząd pod poważną rozwagę.

W tej sytuacji dotychczasowe propozycje niewielkich podwyżek płac i zmian regulacyjnych ze strony Ministerstwa Edukacji nie są ani wystarczające, ani zrozumiałe dla środowiska nauczycielskiego. Zdaniem strony pracodawców potrzebna jest istotna decyzja polityczna np. o znaczącym przeorientowaniu wydatków o charakterze społecznym przewidzianych na rok 2019 i następne lata. Koszty dotychczasowych propozycji tzw. „piątki Kaczyńskiego” nie mogą być usprawiedliwianiem dla ignorowania żądań nauczycieli. Negocjacje, wynikające z procedury sporu zbiorowego, powinny być podjęte niezwłocznie na szczeblu wyższym niż ministerialny.

Strona pracodawców dostrzega, że bolączek oświaty nie można sprowadzić wyłącznie do kwestii płac. Jednakże w zaistniałej sytuacji to od płac należy rozpocząć rozwiązywanie problemu. Bez pokonania tej pierwszej bariery nie uda się przejść do następnych, niezbędnych kroków służących faktycznej reformie systemu oświaty, jak np. zmiana systemu wynagradzania, zmiana modelu edukacji na dostosowany do potrzeb współczesnej gospodarki, dyskusja o Karcie Nauczyciela i traktowaniu oświaty jako zadań własnych samorządów. Rozmowa o tych zagadnieniach powinna rozpocząć się niezwłoczne, lecz dopiero po rozwiązaniu kwestii płacowych.

Strona pracodawców, kierując się poczuciem odpowiedzialności za przyszłość kraju oczekuje, że rząd w najbliższych dniach podejmie niezbędne decyzje zapobiegające strajkowi nauczycieli i służące dobru systemu edukacji w Polsce.

List pracodawców: https://zrp.pl/wp-content/uploads/2019/03/List-otwarty-reprezentacyjnych-organizacji-pracodawc%C3%B3w-dot.-sytuacji-w-o%C5%9Bwiacie.pdf