Menu Zamknij

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

1 lipca 2019 roku pierwsze firmy przystąpiły do PPK.

Jednak stopniowo zmiany mają dotyczyć wszystkich przedsiębiorstw od zatrudniających powyżej 250 pracowników po najmniejsze podmioty. Dlatego też warto przygotować się na ten czas i dowiedzieć, czym tak właściwie jest PPK i jak działa.

Co to jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to nowy system długoterminowego oszczędzania, który polega na odkładaniu pieniędzy przez pracownika oraz wsparciu oszczędności przez wpływy od pracodawcy i państwa. Prawo do skorzystania z tego modelu oszczędzania przysługuje każdej osobie zatrudnionej objętej ubezpieczeniem emerytalnym, a także rentowym. Pracownicy między 18 a 54 rokiem życia podlegają automatycznemu zapisowi do PPK. Natomiast starsi w wieku od 55 do 70 lat muszą złożyć odpowiedni wniosek, aby móc wziąć udział w programie. Warto również zaznaczyć, że PPK nie dotyczy osób samozatrudnionych.

Jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe? Zasady PPK

Jak już wspomnieliśmy, od 1 lipca PPK objęły największe firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Następny etap odbędzie się już 1 stycznia 2020 roku, kiedy to automatycznemu zapisowi będą podlegać przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników. III etap dotyczy firm zatrudniających co najmniej 20 osób i przypada na 1 lipca 2020 roku. Z kolei 1 stycznia 2021 roku do PPK zostaną zapisane wszystkie pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych.

Jak wygląda oszczędzanie PPK? Oszczędności będą składały się z trzech różnych wpłat. Pierwsza  z nich to jego środki własne w wysokości comiesięcznej składki wynoszącej 2% jego wynagrodzenia brutto. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy pracownik otrzymuje wynagrodzenie równe najniższej krajowej, wówczas stawka może zostać obniżona. Można również dobrowolnie dokonać wpłaty dodatkowej w wysokości do 2% wynagrodzenia brutto. Z kolei pracodawca ma obowiązek wpłacać na konto pracownika co miesiąc  kwotę równą 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Natomiast dobrowolna wpłata nie może przekraczać 2,5%. Trzecim źródłem środków będą wpłaty pochodzące od państwa. Wśród nich coroczna wpłata w wysokości 240 zł oraz jednorazowa powitalna wynosząca 250 zł (po 3 miesiącach).

Jak przystąpić do PPK?

Pracownicy od 18 do 54 roku życia zostają automatycznie zapisani do systemu długoterminowego oszczędzania. W przypadku nowych osób zatrudnionych następuje to najpóźniej do 10 dnia miesiąca po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Natomiast osoby do 70 roku życia muszą złożyć odpowiedni wniosek pracodawcy.

Z kolei przedsiębiorca ma obowiązek zapoznać się z działaniem systemu PPK. Następnie poinformować o jego działaniu pracowników oraz wytłumaczyć, w jaki sposób one działają. Kolejnym krokiem będzie wybór instytucji, która zajmie się gromadzeniem i inwestowaniem środków. Decyzja powinna być skonsultowana z pracownikami. Trzeci etap to podpisanie odpowiedniej umowy z instytucją finansową. Następnie należy wprowadzić system oraz dopilnować gromadzenia i archiwizowania całej dokumentacji. Ostatnim krokiem jest rozpoczęcie wpłat na konto PPK pracownika.

Zachęcamy do lektury.

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/764-ppk-2019-co-musimy-wiedzie%C4%87-poradnik