Menu Zamknij

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH NA WYPADEK POTWIERDZENIA LUB PODEJRZENIA ZAKAŻENIA SARS-COV-2

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w konsultacji z branżami przygotowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych.

Dokument został przygotowany w formie otwartych plików, które zakłady mogą uzupełnić własnymi danymi. Każda firma stosująca tę procedurę może tworzyć dodatkowe, bardziej szczegółowe instrukcje postępowania, które mogą stanowić uzupełnienie poniższej procedury, będące w zgodności z istniejącymi aktami prawa i pozostałymi zaleceniami wydawanymi przez GIS.

Materiały do pobrania

Procedury postępowania w zakładach przemysłowych branży spożywczej i obiektów logistycznych

Lista pytań do osoby która miała kontakt z osobą zakażoną

Lista pytań podstawowych

Lista osób, z którymi pracownik miał bliski kontakt w zakładzie pracy

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny