Menu Zamknij

PROJEKT „Z NOWĄ PRACĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” – WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

W imieniu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy uprzejmie informujemy o możliwości pozyskania osób bezrobotnych na staże zawodowe w firmach Członkowskich oraz współpracujących z RIPH w Częstochowie.

W ramach projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osoby bezrobotne kierowane są na staże zawodowe do pracodawców nawet na okres do 5 miesięcy.

Stypendium stażowe, dodatek dla opiekuna stażysty i zakup niezbędnego wyposażenia miejsca stażu są finansowane z budżetu projektu, dlatego przedsiębiorca organizujący staż nie ponosi kosztów jego organizacji.

WARUNEK: Z uwagi na konieczność osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej staży finansowanych przez Unię Europejską od pracodawcy wymagana jest deklaracja zatrudnienia stażysty po okresie stażu tj. w oparciu o jedną z trzech poniższych możliwości:

  1. umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy i przynajmniej na 1/2 etatu;
  2. umowę cywilnoprawną na min. 3 miesiące (min. Wartość umowy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  3. umowę o dzieło – wartość umowy min. trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do nawiązania współpracy. W przypadku zainteresowania wszelkie szczegóły organizacji staży, wzory dokumentów, terminy rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami proszę niezwłocznie uzgodnić z Biurem Projektu prowadzonym na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy przez

Fundację Dla Rozwoju, Aleja Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa, tel. 787-682-912, e-mail: znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com