Menu Zamknij

PROPOZYCJA SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo,
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie zapraszam do skorzystania z możliwości przeprowadzenia dla kadry zarządzającej i pracowników szkoleń. Szkolenia realizowane są we współpracy z Pracownią Psychologiczną „PUNKTY”, która realizuje szkolenia i procesy rozwojowe z myślą o Państwa firmie i pracownikach.

Jak pokazują wyniki badań (w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”), zauważalny jest ciągły wzrost znaczenia tzw. kompetencji miękkich. W ciągu najbliższych lat będą w znacznym stopniu wzmacniać i wspierać efektywność wykorzystania nabywanej wiedzy i doświadczenia.

Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu, działania Pracowni rozwijają potencjał pracowników, ułatwiają komunikację oraz motywują do realizacji zadań, co przekłada się na wzrost efektywności pracy.

Oferta szkoleniowa obejmuje następujące grupy działań:

 • konsultacje/wsparcie psychologiczne 
 • szkolenia
 • sesje kreatywne 
 • coaching 
 • mediacje 
 • outplacement/poradnictwo zawodowe (w ramach zwolnień monitorowanych)

We współpracy z Pracownią Psychologiczną PUNKT mamy możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu tematycznego:

 • Praca w zespole – budowanie i zarządzanie zespołami;
 • Zarządzanie wiekiem w organizacji. Pokolenie „X,Y,Z” w pracy;
 • Konflikt – korzyść czy strata dla organizacji ? Jak pracował ze skonfliktowanymi pracownikami;
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji;
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy;
 • Skuteczny menadżer – jak zbudować autorytet;
 • Menedżer jako mediator – konflikty między pracownikami;
 • Kreatywna organizacja (warsztaty kreatywne);
 • Jak rozmawiać w trudnych sytuacjach (rozmowy oceniające, dyscyplinujące; zwalniające)  Jak radzić sobie ze stresem w pracy;
 • Work-life Balance – rzecz o tym jak byd zadowoloną w pracy i życiu prywatnym;
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego; 
 • Efektywna obsługa klienta;
 • Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientami; 
 • Warsztaty motywacyjne – budowanie zaangażowania pracowników; 
 • Akademia trenera:
 • dla osób prowadzących wewnętrzne szkolenia w organizacji, których celem jest zwiększenie umiejętności prowadzenia efektywnych szkoleń  Akademia coachingu i mentoringu
 • dla osób kierujących zespołami oraz osób chcących się dzielić wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami celem zwiększenia skuteczności organizacji

Szczególny oferty szkoleniowej dostępne w załączeniu.

Wszystkich Państwa zainteresowanych przeprowadzeniem szkoleń w firmie oraz kosztami ich organizacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem RIPH w Częstochowie
tel. 34 366 09 67 lub e-mail: biuro@riph.eu