Menu Zamknij

PROPOZYCJE KANDYDATUR DO KONKURSU „PROMOTOR CZĘSTOCHOWSKIEJ GOSPODARKI”

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem kolejnej już XVII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Częstochowy na „Promotora Częstochowskiej Gospodarki 2019” zwracamy się z uprzejmą prośba o zgłaszanie do Biura Izby propozycji kandydatur, które Państwa zdaniem zasługują na odznaczenie nagrodą.

RIPH w Częstochowie ma możliwość do 6 grudnia zgłosić nominacje do odznaczenia. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o nadsyłanie kandydatur osób, firm, instytucji wyjątkowo zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i zasługujących Państwa zdaniem na miano „Promotora Częstochowskiej Gospodarki 2019”. Na wszystkie propozycje czekamy do środy 4 grudnia br. na adres: izba@riph.czest.pl

Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie w lokalnym środowisku gospodarczym najlepszych przedsiębiorstw i praktyk, które w najpełniejszy sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego miasta.