Menu Zamknij

PROSIMY O UDZIAŁ W ANKIECIE: PROJEKT ZAGRANICZNEJ EKSPANSJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Szanowni Państwo, Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest uzyskanie informacji od przedsiębiorstw, w jaki sposób instytucje publiczne (MPiT, Grupa PFR S.A., MSZ) mogą wspierać ich aktywność na rynkach zagranicznych.

Badanie opiera się na trzech podstawowych zakresach:

– sytuacja firm w odniesieniu do ekspansji na rynki zagraniczne (stan obecny, ułatwienia i napotykane bariery w kraju i za granicą), 
– czy i jakiej pomocy oczekują przedsiębiorcy w zakresie wsparcia ich ekspansji na rynki zagraniczne,
– informacje statystyczne niezbędne do przeprowadzenia pogłębionych analiz.

Ankieta nie zawiera pytań o tzw. dane wrażliwe, a jedynie ogólne informacje o wielkości firm, asortymencie, głównych rynkach zagranicznych i subiektywnie ocenianej sytuacji firm.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefqs7JMp_koiYyqRsBJA-QhR5q7OoxX1LCb61AEzKIsg0GgA/viewform?usp=sf_link)