Menu Zamknij

PRZESUNIĘTY TERMIN WDROŻENIA PPK

Pracodawcy z II fali zyskali dodatkowe pół roku na uruchomienie PPK. Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową został wydłużony do 27 października 2020 r., a na zawarcie umowy o prowadzenie do 10 listopada 2020 r.

Rząd chce ograniczyć negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność przedsiębiorstw – wprowadził tzw. tarczę antykryzysową. Ustawa, która zawiera pakiet działań ze wsparciem dla firm odnosi się także do pracowniczych planów kapitałowych– przesuwa termin wdrożenia programu. Wyjaśniamy co to oznacza dla pracodawców, i jakie kroki muszą podjąć.

Wdrożenie PPK przesunięte o pół roku 

Zgodnie z ustawą podpisaną przez prezydenta w  dn. 31 marca 2020 r., firmy zatrudniające między 50 a 249 osób (II fala PPK, stan zatrudnienia na 30.06.2019) będą mogły zawrzeć umowę o zarządzanie PPK pół roku później niż obecnie – termin upływa 27 października 2020 r. Odpowiednio, przesunięciu ulega termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK – a więc zapisania pracowników do PPK. Firmy z II fali PPK będą musiały zrobić to do 10 listopada 2020 r. 
 

II fala wdrożenia PPK
podmioty zatrudniające między 50 a 249 osób

poprzednio obowiązujące terminy
zawarcia umów
nowe terminy
zawarcia umów
do 24 kwietnia 2020 r.
umowa o zarządzenie PPK
do 27 października 2020 r. 
umowa o zarządzanie PPK
do 11 maja 2020 r. 
umowa o prowadzenie PPK 
do 10 listopada 2020 r. 
umowa o prowadzenie PPK

W świetle powyższych zmian firmy z II i III fali (te drugie zatrudniają między 20 a 49 osób) wdrażają PPK w tych samych terminach. Zgodnie z ustawą terminy dla III i IV fali PPK pozostają bez zmian.

Nowy termin wdrożenia PPK – co pracodawca musi teraz zrobić?

Przesunięcie terminów uruchomienia PPK dla firm zatrudniających między 50 a 249 osób oznacza, że przedsiębiorstwa z II fali mają po prostu o pół roku więcej na wdrożenie programu. Obecnie zawarte umowy o zarządzanie PPK pozostają w mocy.

Przypominamy, że pierwsze wpłaty do PPK są odprowadzane po zapisaniu pracowników do programu – pierwsza wpłata jest dokonywana do 15 dnia kolejnego miesiąca po zapisaniu zatrudnionego do PPK. Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie oznacza, że pracodawca będzie mógł później zacząć odprowadzać wpłaty do PPK.

Co z firmami, które już zawarły umowy o zarządzanie PPK? 

Tak naprawdę nic – przedsiębiorstwa mają po prostu z głowy ten krok. Umowę o prowadzenie PPK trzeba zawrzeć przed upływem ustawowego terminu. W nowych realiach, czas na zapisanie pracowników do PPK został wydłużony – zgodnie z ustawą trzeba to zrobić do 10 listopada 2020 r. Oznacza to, że firmy mogą zacząć odprowadzać wpłaty do PPK o pół roku później. 

Źródło: www.nn.pl