Menu Zamknij

RIPH W CZĘSTOCHOWIE ZOSTAŁA CZŁONKIEM RADY PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie została członkiem Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

RIPH w Częstochowie jako Członek Rady ma możliwość uczestniczenia w pracach Zespołów Roboczych. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w posiedzeniach poszczególnych Zespołów prosimy o kontakt z Biurem Izby, zapraszamy do zapisania się i aktywności w zespołach, których tematyka Państwa interesuje. Będziemy Państwa informować o posiedzeniach Zespołów. 

W ramach Rady funkcjonują poniższe Zespoły Robocze

1. Zespół Roboczy ds. Kształcenia Zawodowego

2. Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS

3. Zespół Roboczy ds. Handlu

4. Zespół Roboczy ds. Transportu

5. Zespół Roboczy ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary

6. Zespół Roboczy ds. Outsourcingu Pracowniczego

7. Zespół Roboczy ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

8. Zespół Roboczy ds. Konkurencji

9. Zespół Roboczy ds. Zamówień Publicznych

10. Zespół Roboczy ds. Podatków i danin quasi-podatkowych

11. Zespół Roboczy ds. Paliw

12. Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji

13. Zespół Roboczy ds. Upadłości i Restrukturyzacji

14. Zespół Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa

15. Zespół Roboczy ds. Taxi

16. Zespół Roboczy ds.  Rzemiosła

17. Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców

18. Zespół Roboczy ds. Opłat za korzystanie z praw autorskich oraz
wynagrodzeń nadawców programów audiowizualnych

19. Zespół Roboczy ds. Ochrony Danych Osobowych

20. Zespół Roboczy ds. Ubezpieczeń Społecznych

21. Zespół Roboczy ds. e-dokumentów składanych przez
przedsiębiorców

22. Zespół Roboczy ds. Kontroli trzeźwości w miejscu pracy

23. Zespół roboczy ds. Branży Saperskiej

24. Zespół ds. Branży Farmaceutycznej

25. Zespół ds. Branży Motoryzacyjnej

26. Zespół ds. Turystyki i Rekreacji

27. Zespół Roboczy ds. Klimatu i Energii

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/