Menu Zamknij

RZECZNIK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDZIE MIAŁ WIĘCEJ UPRAWNIEŃ

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców będzie mógł brać udział w postępowaniach w sprawach cywilnych z prawa pracy.

Po dwóch latach działalności rzecznik małych i średnich przedsiębiorców otrzyma nowe kompetencje. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem przepisów w tej sprawie. Rzecznik będzie mógł wyznaczać termin na dokonanie przez niektóre urzędy oraz instytucje publiczne określonych czynności, co wzmocni jego pozycję jako obrońcy przedsiębiorców przed aparatem państwa i strażnika konstytucji biznesu. Chodzi m.in. o zapewnianie dostępu do akt i dokumentów toczących się spraw, udzielanie żądanych przez rzecznika informacji i wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięć.

Nowe przepisy przewidują, że rzecznik będzie mógł brać udział w postępowaniach w sprawach cywilnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (pod pewnymi warunkami). Dziś może już na gruncie obowiązujących przepisów uczestniczyć postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed tymi organami.

Etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne

Źródło: Rzeczpospolita www.rp.pl