Menu Zamknij

ŚLĄSKIE DLA UKRAINY PSF – DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW – PUBLIKACJA

„Śląskie dla Ukrainy”
– dofinansowanie dla firm na szkolenia

dla pracowników.
Fundusz Górnośląski S.A. prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie do szkoleń
dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie.
W ramach naboru „Śląskie dla Ukrainy” Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) przedsiębiorca może uzyskać wsparcie

na szkolenia zawodowe i naukę języka polskiego
dla swojej kadry.

W związku z wojną na Ukrainie i licznym przybyciem obywateli tego kraju do województwa śląskiego,
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach umożliwił ogłoszenie
w ramach PSF naboru na dofinansowanie kształcenia
dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie.
Przewidziano na ten cel ponad 6,7 miliona złotych.

Nabór dedykowany prowadzi Fundusz Górnośląski SA w ramach projektu „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”.
Przedsiębiorca, który złoży wniosek, może uzyskać środki
na wzmacnianie następujących kompetencji swoich pracowników:

  • rozwijanie lub nabywanie nowych umiejętności zawodowych, wymaganych na stanowisku pracy,
  • naukę od podstaw lub doskonalenie języka polskiego.

Z dofinansowania wyłączone są szkolenia z zakresu
tzw. kompetencji miękkich, określanych też mianem osobistych
czy personalnych.

Nabór „Śląskie do Ukrainy” dopuszcza możliwość zgłoszenia
do udziału w szkoleniach także pracowników, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego (max 20%).

Podmiotowy System Finansowania (PSF) to model finansowania usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych,
który umożliwia dofinansowanie do 80% usługi rozwojowej.
Reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Nabór dedykowany potrwa do 30 kwietnia 2023 r.
lub do wyczerpania środków.

Opis zasad naboru oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się
w załącznikach.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Funduszu: