Menu Zamknij

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE CORAZ POPULARNIEJSZE WŚRÓD MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

W przeświadczeniu wielu przedsiębiorców z sektora MŚP Specjalne Strefy Ekonomiczne są dobrym miejscem do inwestycji tylko dla międzynarodowych koncernów. Tymczasem w 2021 roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) wydała aż 52 pozytywne decyzje o wsparciu dla firm z sektora MŚP, czyli ponad połowę wszystkich zgód. Ponadto w ciągu ostatnich 7 lat inwestujące w niej małe, mikro i średnie firmy uzyskały niemal 300 milionów złotych wsparcia. Dzięki nowym przepisom uzyskanie dobrych warunków inwestycyjnych jest łatwiejsze, niż się wydaje, a możliwość uzyskania wsparcia można szybko sprawdzić np.: na specjalnym kalkulatorze dostępnym w nowym serwisie dla firm MŚP na www.ksse.com.pl/dlaMSP

Od 2018 roku nie mieliśmy praktycznie ani jednego tygodnia, w którym nie byłby rozpatrywany wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. Składa się na to m.in. zwolnienie z podatku CIT/PIT czy pomoc w załatwianiu formalności. Firmy z sektora MŚP coraz częściej korzystają z oferty specjalnych stref ekonomicznych, ponieważ zauważyły, że to po prostu bardzo dobre miejsce na rozwój ich biznesu – podkreśla dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Do wzrostu poziomu inwestycji firm z sektora MŚP z pewnością przyczyniło się uelastycznienie możliwości uzyskania wsparcia poprzez stworzenie w 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Obecnie nie trzeba już bowiem posiadać siedziby w konkretnej lokalizacji, gdyż tak naprawdę cała Polska stała się strefą ekonomiczną.

W przypadku KSSE niemal 60 procent inwestorów to firmy z polskim kapitałem. Przy odpowiednio sprofilowanych inwestycjach, niewielkich nakładach inwestycyjnych i odpowiednim poziomie stopy zwrotu, uzyskanie decyzji o wsparciu pozwala uzyskać korzyść porównywalną do dużego grantu. Jak podkreślają przedstawiciele stref – uzyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego nie musi oznaczać konieczności „odbierania ulgi” przez długi okres czasu. Szczególnie w zakresie tzw. reinwestycji.

– Jestem przekonany, że udało nam się dotrzeć z naszą ofertą do znacznej liczby firm, które z tych powodów zdecydowały się na złożenie wniosku o udzielenie decyzji o wsparciu. Szczególnie cieszy to, że dzięki stworzeniu PSI coraz częściej zachęcamy do inwestycji firmy w lokalizacjach, które do tej pory znajdowały się poza

Nowe przepisy ułatwiają firmom z sektora MŚP inwestycje

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów, firmy mają możliwość uzyskania zwolnienia z podatku CIT lub PIT na terenie całej Polski na okres 12 lat (poza granicami KSSE na terenie Śląska) oraz aż 15 lat dla projektów realizowanych w granicach SSE. Podczas gdy dla dużych firm wysokość pomocy publicznej wynosi do 30%, to dla średnich i małych odpowiednio aż do 40% i 50%. Oferta przeznaczona jest dla tych przedsiębiorstw, które realizują projekty przemysłowe (np. budowa nowych zakładów produkcyjnych) bądź też firm oferujących nowoczesne usługi dla biznesu, związanych np. z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, audytem finansowym czy usługami rachunkowo-księgowymi.

Decyzja odnośnie wsparcia na realizację nowych inwestycji może dotyczyć na przykład:

  • Inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
  • zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa,
  • przejęcie aktywów zakładu wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości; 

W kwietniu tego roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła specjalny serwis dla inwestorów z sektora mikro, małych i średnich, na którym mogą oni obliczyć, czy kwalifikują się do wsparcia. Można go znaleźć pod adresem: www.ksse.com.pl/dlaMSP