Menu Zamknij

SPLIT PAYMENT A MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA PŁATNOŚCI NA KONTO TYPU ROR

Mechanizm podzielonej płatności zwany również split payment został wprowadzony w Polsce 1 lipca 2018 roku jako dobrowolna forma płatności. Od 1 listopada 2019 roku mechanizm stał się obowiązkowy w odniesieniu do części działalności. Czy stosując obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności można dokonywać zapłaty należności na inne konto niż firmowe?

Kiedy należy stosować mechanizm podzielonej płatności?

Podzielona płatność to mechanizm polegający na realizacji płatności za zakupione towary bądź usługi z podziałem na dwie części, kwota netto trafia na zwykły rachunek sprzedawcy, a kwota VAT na specjalne subkonto VAT. Środki zgromadzone na koncie VAT są zamrożone i mogą zostać przeznaczone jedynie na ściśle określone cele np. zapłata za zobowiązania z tytułu VAT, PIT i CIT do urzędu skarbowego czy za zobowiązania wobec dostawców przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Zapłata poprzez split payment od 1 listopada 2019 roku jest również obowiązkowa w odniesieniu do transakcji o równowartości 15 000 zł brutto lub przekraczających tę kwotę, dostaw tzw. wrażliwych towarów oraz świadczenia usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy VAT, do których należą:

  • komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
  • procesory
  • dyski twarde HDD i SSD
  • aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
  • akumulatory elektryczne i ich części
  • roboty malarskie
  • roboty szklarskie

Dokonanie płatności split payment na konto typu ROR

Zapłata przy zastosowaniu split payment możliwa jest jedynie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy dokonujący dostaw towarów bądź świadczący muszą zatem umożliwić swoim nabywcom realizację płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W tym celu konieczne jest posiadanie firmowego konta bankowego, gdyż tylko do takich rachunków banki otwierają subkonto VAT. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT i używające prywatnego rachunku bankowego typu ROR muszą założyć konto firmowe.

W przypadku, gdy podzielona płatność trafi do przedsiębiorcy używającego w działalności prywatnego konta bankowego typu ROR, do którego nie utworzono subkonta VAT, pieniądze w całości wrócą do nadawcy, płatność nie zostanie zrealizowana. Konieczność ponownego zlecenia przelewu wiąże się zatem z otrzymaniem należności za sprzedany produkt bądź wykonaną usługę z opóźnieniem. Jeśli nabywca nie zauważy zwrotu pieniędzy, sprzedawca będzie musiał zwrócić się do niego z prośbą o dokonanie kolejnej zapłaty bez użycia mechanizmu split payment (w razie gdy jest to rozwiązanie dobrowolne) lub na rachunek firmowy.

Rachunek osobisty nabywcy a przelew split payment

Nowe regulacje sprawiają że również nabywcy muszą otwierać firmowe rachunki bankowe ponieważ posiadacze rachunku bankowego typu ROR nie mają możliwości wykonania przelewu przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Zastosowanie split payment przeznaczone jest tylko dla użytkowników kont firmowych, ponieważ z założenia ten sposób płatności odnosi się wyłącznie do transakcji zawieranych pomiędzy firmami.

Przedsiębiorcy używający prywatnego rachunku bankowego w swojej działalności gospodarczej nie otrzymają płatności przy zastosowaniu split payment, gdyż bank nie otworzy do ich rachunku subkonta VAT. Nie ma także możliwości zrealizowania płatności w systemie split payment, co w praktyce oznacza, że kwestią czasu jest założenie kont firmowych przez wszystkich przedsiębiorców.

Źródło: www.bizin.pl