Menu Zamknij

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – 20.09.2018 R.

W imieniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości we współpracy
z Urzędem Miasta Częstochowy zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców, które odbędzie się

20 września 2018 roku w godz. 9.00 – 14.00

w Hali Sportowej przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.

Spotkanie będzie poświęcone Konkursowi z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Kolejna edycja konkursu w ramach Działania 1.2 będzie dysponowała alokacją
o wysokości ponad 128 mln zł. Nabór zaplanowano od 28.09.2018 r. do 15.01.2019 r.

Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców, zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach, jak również  wsparciem prac B+R. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl w zakładce Szkolenia.

Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

Spotkanie informacyjne w Częstochowie jest jednym z czterech spotkań o tej samej tematyce, realizowanych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego.

Pozostałe spotkania:

19.09.2018. Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza,
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.

24.09.2018. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

25.09.2018. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny,
ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU