Menu Zamknij

SPOTKANIE INFORMACYJNE W CZĘSTOCHOWIE – ZASADY APLIKOWANIA O ŚRODKI ESF W RAMACH PODDZIAŁAŃ 7.1.2 RIT; 7.1.3; 7.1.3 RLKS RPO WSL 2014-2020

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad aplikowania o środki ESF w ramach Poddziałań:

  • 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT RPO WSL 2014-2020 w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-065/19 ;
  • 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs RPO WSL 2014-2020 w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-066/19 oraz 
  • 7.1.3 RLKS Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – RPO WSL 2014-2020 – w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-067/19.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 maja 2019 r. w godz. 10.00 – 12.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie – Al. Niepodległości 20/22

TEMATYKA SPOTKANIA

*najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowych;
* kryteria wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT;
* kwalifikowalność wydatków w projekcie RPO WSL 2014-2020;
* zwalczanie nadużyć finansowych.

ZASADY REKRUTACJI

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o  wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Formularze przyjmowane będą do 22 maja br. (środa) do godziny 08:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu, prosimy o dodatkowy kontakt.

Spotkanie będzie miało miejsce w przypadku kiedy zgłosi się co najmniej 10 osób.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji spotkania prosimy o kontakt z organizatorami pod numerem telefonu 32 757 33 11.