Menu Zamknij

WAŻNA INFORMACJA – OGŁOSZONO DWA KONKURY W RAMACH DZIAŁANIA 11.4 PN. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

Przekazujemy do Państwa wiadomości, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił dwa konkursy w ramach działania 11.4 pn. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19 dla Poddziałania 11.4.3 pn. Kształcenie ustawiczne – konkurs; 
• nr 
RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19 dla Poddziałania 11.4.1 pn. Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego.

TYPY PROJEKTÓW MOŻLIWE DO REALIZACJI W RAMACH POWYŻSZYCH PROJEKTÓW:

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Termin naboru wniosków będą odbywać się od 24 maja do 24 czerwca 2019.

Informacja o ogłoszonych konkursach dostępna na stronie internetowej https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dwa_konkursy_w_ramach_dzialania_11_4_pn__podnoszenie_kwalifikacji_zawodowych_osob_doroslych_20190423