Menu Zamknij

SPOTKANIE INFORMACYJNE W KŁOBUCKU – „ŚNIADANIE Z EKSPORTEM” 25 SIERPNIA 2023r.

Szanowni Państwo!  W imieniu Funduszu Górnośląskiego zapraszamy na ŚNIADANIE Z EKSPORTEM!

25 SIERPNIA 2023r. GODZ. 10:00

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MŚP PLANUJĄCYCH LUB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWĄ

Czy moja firma jest gotowa na eksport? Jakimi zasobami trzeba dysponować, żeby wejść na rynki zagraniczne? Jaka wiedza na temat eksportu jest potrzebna? Na te i inne pytania poznasz odpowiedź 25 sierpnia br. podczas spotkania informacyjnego „Śniadanie z eksportem”. Szkolenie z udziałem praktyków skutecznie wprowadzających małe i średnie firmy na rynki zagraniczne.

Jak wziąć udział w szkoleniu?
Aby zapisać się, należy skorzystać z formularza zapisu: TUTAJ

Spotkanie będzie odbywało się w  Hotelu Coliber, ul. Długosza 105, Kłobuck

Śniadanie z Eksportem  jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A. ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

internacjonalizacja@fgsa.pl; https://www.fgsa.pl

Euro Info Group Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 607 124 124; info@euroinfogroup.pl

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ