Menu Zamknij

SPOTKANIE RADY DORADCZEJ PRZEDSTAWICIELI BIZNESU POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w piątek 12 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu Wydziału Zarządzania.

Wydział Zarządzania umacnia współpracę z prężnie działającymi w regionie, w kraju i za granicą przedsiębiorstwami. Rada zrzesza liderów biznesu, wybitnych praktyków – przedsiębiorców i menedżerów głównie z województwa śląskiego. Podstawowymi celami funkcjonowania Rady są: Współpraca z Wydziałem Zarządzania PCz w obszarze procesu dydaktycznego, zwłaszcza wypracowywaniu oferty nowych kierunków i specjalności nauczania, które będą w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom rynku pracy, będą satysfakcjonujące dla studentów i dla pracodawców. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami zarządzania oraz kreowanie nowych projektów naukowych i eksperckich. Współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, wycieczek dydaktycznych dla studentów Wydziału Zarządzania.

Podczas spotkania miała miejsce wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która oceniła prace wydziału i kierunek „Zarządzanie”. Przedmiotem spotkania Rady była również kwestia propozycji staży i praktyk organizowanych dla studentów tego wydziału.

W spotkaniu Rady Doradczej uczestniczyli przedstawiciele RIPH w Częstochowie w osobach: Maria Widera Członek Zarządu RIPH w Częstochowie, Joanna Okularczyk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie, Mariusz Włodarczyk Członek Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie, Jan Wieczorek Członek Rady RIPH w Częstochowie.