Menu Zamknij

SPRAWOZDANIE SP-3 DLA GUS-U: KTO MUSI JE WYPEŁNIĆ?

GUS wysyła monity do losowo wybranych przedsiębiorców z nakazem wypełnienia Sprawozdania SP-3. Każdy, kto otrzyma taki monit, musi wypełnić Sprawozdanie, inaczej grozi mu kara grzywny.

Sprawozdanie SP-3 można wypełnić online. Jest ono obszerne i wymaga podania wielu szczegółowych danych.

Wylosowani przez GUS

Główny Urząd Statystyczny losuje co roku przedsiębiorców, którzy są zobligowani do odesłania instytucji Sprawozdania SP-3 o działalności gospodarczej. Ten obszerny dokument w wersji papierowej zajmuje aż szesnaście stron. Służy GUS-owi do pozyskania danych o działalności firm w Polsce. Każdy przedsiębiorca, który otrzyma monit, musi wypełnić sprawozdanie, bo nakazuje mu to art. 30, ust. 1, punkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej. GUS wyznacza do tego obowiązku kilka procent małych firm – np. w 2018 roku było to 5%, około 120 tysięcy mikroprzedsiębiorstw.

Co trzeba wpisać w SP-3?

Sprawozdanie SP-3 można wysłać internetowo przez portal raport.stat.gov.pl. Dane do logowania do serwisu firma otrzyma w liście z monitem o byciu wylosowanym do wypełnienia sprawozdania. Można też oczywiście odesłać papierową wersję sprawozdania. W Sprawozdaniu SP-3 trzeba podać informacje dotyczące m.in. zatrudnienia i płac, środków trwałych i źródeł ich finansowania, wartości zapasów na początku i końcu roku, przychodów, kosztów, podatku dochodowego, VAT-u wpłaconego do budżetu Państwa i zwrotu z tytułu VAT-u. Niektóre branże podają dodatkowo inne specjalistyczne dane.

Grzywny za brak sprawozdania

Za spóźnienie w wysłaniu sprawozdania oraz niezłożenie go w ogóle grozi kara grzywny od 200 do 5000 złotych. W przypadku wpisania nieprawdziwych danych poza grzywną grozić może kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Źródło: www.mala-firma.pl