Menu Zamknij

UWAGI DOTYCZĄCE ZMIAN STATUTU KIG W WARSZAWIE. PROŚBA O OPINIĘ

Szanowni Członkowie RIPH w Częstochowie,

w związku z otrzymaną z Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie prośbą Pana Tadeusza Donocika  – Przewodniczącego Komisji Statutowej dotyczącej przesłania uwag do obecnie obowiązującego Statutu KIG w Warszawie i ewentualnych propozycji zmian dokumentu, w imieniu Prezydenta Rady RIPH w Częstochowie Pana Tadeusza Szymanka zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o zapoznanie się z treścią obecnie obowiązującego Statutu KIG w Warszawie i przesłanie do Biura Izby propozycji zmian, jakie w Państwa ocenie powinny zostać wprowadzone do dokumentu.

Wszystkie zgłoszone przez Państwa opinie zostaną przesłane do Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Propozycje zmian prosimy przesłać do dnia 2 lipca br. na adres e-mail: biuro@riph.czest.pl

Statut Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie z dnia 26.06.2014 roku znajdą państwo po kliknięciu w link.

Pismo z prośbą o przesłanie uwag i zmian do Statutu oraz treść Uchwały dotyczącej powołania Komisji Statutowej dostępne tutaj.

Uchwały dotyczącej powołania Komisji Statutowej dostępna pod poniższym adresem.