Menu Zamknij

VAT-8 i VAT-9M – NOWE WZORY

Zgodnie z rozporządzeniem resortu finansów, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw od października 2020 roku będą obowiązywały nowe wzory VAT-8 i VAT-9M. 

Deklaracja VAT-9M

Deklaracja VAT-9M odnosi się do podatników, którzy są zwolnieni z VAT, ale dokonują m.in. nabycia usług z UE oraz spoza UE lub usług, dla których nabywca rozlicza podatek VAT. W przypadku VAT-9M termin zapłaty podatku VAT jest do 25. dnia miesiąca następnego, ale po miesiącu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu dokonania tych zakupów. Deklarację VAT-9M podatnik ma obowiązek złożyć jedynie za miesiąc, w którym dokonał importu usług albo świadczenia usług, gdzie podatnikiem jest nabywca (o czym więcej w artykule: Formularz VAT-9M z omówieniem).

Deklaracja VAT-8

Formularz VAT-8 dotyczy tych samych transakcji co w przypadku VAT-9M, ale składany jest jedynie przez podatników, którzy dobrowolnie lub obowiązkowo zarejestrowali się do transakcji unijnych (WNT). Deklaracje VAT-8 składa się w okresach miesięcznych i – w odróżnieniu do deklaracji VAT-9M – niezależnie od tego, czy podatnik dokonał transakcji skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego, czy też nie (o czym więcej w artykule: Formularz VAT-8 z omówieniem).

Nowe wzory VAT-8 i VAT-9M 

Nowe wzory deklaracji VAT-8 i VAT-9M, z których podatnicy korzystać będą od października 2020 roku, tylko nieznacznie różnią się od swoich wcześniejszych odpowiedników – zostały uaktualnione publikatory i dokonano drobnych zmian uściślających i redakcyjnych.

Modyfikacje dotyczące nowych wzorów deklaracji zostaną wprowadzone przez Ministra Finansów wraz z rozporządzeniem w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni z 14 września 2020 roku.

Źródło: www.bizin.pl