Menu Zamknij

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie,
Zarząd RIPH w Częstochowie działając na podstawie i zgodnie z § 19 i § 20 Statutu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie
zwołał na dzień 22 czerwca 2022 roku 
Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej przy Al. NMP 24
w Częstochowie.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków zostały zaprezentowane sprawozdania z działalności RIPH w Częstochowie za 2021 rok.
Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie z działalności Zarządu.
Sprawozdanie Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie.

Na Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu, przedsiębiorstwa (Członkowie Izby) reprezentowały wcześniej ustaleni przedstawiciele (zgodnie
z reprezentacją wskazaną na upoważnieniach dostarczonych do biura Izby). Zgromadzenie odbyło się w formie hybrydowej oraz stacjonarnej.

W zgromadzeniu wzięło udział 25 Członków Izby.

Podczas spotkania Politechnika Częstochowska przedstawiła zróżnicowaną ofertę usług naukowo-badawczych będąca argumentem do podjęcia
rozmów o współpracy.

Wszystkim bardzo gorąco dziękujemy za przybycie.

Fotogaleria