Menu Zamknij

WAŻNE – ANKIETA: NISKIE ZAINTERESOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymanym pismem od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka informujemy, iż Urząd Zamówień Publicznych udostępnił elektroniczną ankietę, badającą przyczyny niskiego zainteresowania przedsiębiorców zamówieniami publicznymi. Od kilku lat konkurencyjność na polskim rynku zamówień publicznych utrzymuje się na niesatysfakcjonującym, niskim poziomie negatywnie wpływając na proces udzielania zamówień.

W celu zdiagnozowania przyczyn tego stanu prosimy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety. Wyniki ankiety po analizie pomogą Urzędowi Zamówień Publicznych odpowiednio ukierunkować działania, a by udział krajowych przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych był większy.

Ankieta jest dostępna pod adresem http://ankieta.uzp.gov.pl/wykonawcy_konkurencyjnosc/.

Jest ona anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 5-10 minut. Składa się z dwóch pytań, z których pierwsze dotyczy przyczyn nikłego udziału przedsiębiorców w rynku zamówień,  drugie – ich oczekiwań.