Menu Zamknij

WRZEŚNIOWE ŚNIADANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI – ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, w imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. serdecznie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”, które odbędzie się w czwartek 5 września 2019 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.

 Tematem spotkania będzie: „Korzyści wynikające z zarządzania różnorodnością w firmie”

Główne zagadnienia prezentacji:

* dlaczego warto podpisać kartę różnorodności,
* jak wykorzystując różnorodność budować rynkową przewagę swojej firmy,
* jak lepiej i efektywniej pracować wspólnie,
* w jaki sposób wdrażanie idei różnorodności wpływa na wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek firmy.

Gościem specjalnym spotkania z przedsiębiorcami będzie Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk

PRELEGENT

Pani Agata Wierny – pracownik Urzędu Miasta Częstochowa, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans oraz  Rzeczniczka Praw Pracownika, powołana w ramach programu „Teraz Lepsza Praca”. Zakres działań Pani Agaty Wierny obejmującej stanowisko pełnomocniczki jest koordynacja działań podejmowanych w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię czy wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny. Natomiast jako rzeczniczka wspiera wszystkich zatrudnionych w Częstochowie pracowników, w przypadku kiedy naruszane są ich prawa pracownicze. Pani Agata jest również ambasadorką działań promujących przestrzeganie zasad równości i różnorodności oraz aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

Rejestracja:
Uprzejmie prosimy o rejestrację na spotkanie do 03 września 2019 r. za pomocą formularza na naszej stronie internetowej: www.arr.czestochowa.pl – zapisy w zakładce „Śniadania z  przedsiębiorcami”.

Kontakt:
Osobą do kontaktu jest Pani Paulina Ptaszek. Wszelkie pytania kierować można mailowo na adres sniadania@arr.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 360 56 88.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.