Menu Zamknij

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W OKRESIE PANDEMII

Szanowni Państwo,
w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, że obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Wsparcie dla firmy- tarcza antykryzysowa – szczegółowe informacje o pomocy dla przedsiębiorców na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy    
  2. W dniu 7 kwietnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podjęło decyzję o utworzeniu Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MSP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Już pod koniec kwietnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Będzie ona połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów.

Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów czy usług zewnętrznych itp.), jak również  opcjonalnie na wydatki inwestycyjne.
Maksymalna wartość pożyczki – do 15 mln dla przedsiębiorcy.

Wysokość będzie określona indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy według jednego z poniższych kryteriów:

–  Dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac), lub
–  25% wartości całkowitego obrotu w 2019, lub
–  Zadeklarowana i zweryfikowana przez pośrednika kwota wystarczająca na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy.

Maksymalny okres spłaty pożyczki do 6 lat. Karencja w spłacie maksymalnie do 6 miesięcy, dodatkowo możliwość „wakacji kredytowych” raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku  okresu spłaty (karencja oraz wakacje wydłużają odpowiednio okres spłaty pożyczki).
Oprocentowanie – pożyczka dla przedsiębiorcy będzie   bezpłatna (do spłaty będzie jedynie pożyczony kapitał);
Zabezpieczenie – do 100 tys. zł – weksel in blanco, powyżej weksel plus dodatkowe zgodnie z polityką Pośrednika;

Śląski pakiet dla gospodarki obejmie pięć filarów:

pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Szczegółowe informacje na stronie: https://silesia.info.pl/wiadomosci/slaski-pakiet-dla-gospodarki

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z
Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich
w Częstochowie,
tel. 34/360 56 87 lub 34/324 50 75.