Menu Zamknij

WYNIKI PRZEMYSŁU W GRUDNIU 2020 – RAPORT KIG W WARSZAWIE

Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu okazała się o 11,2% wyższa niż przed rokiem

.

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w grudniu 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,4% niższa niż w listopadzie lecz jednocześnie o 11,2% wyższa niż przed rokiem. W listopadzie roczna dynamika sprzedaży wynosiła 5,4%. Dane były wyższe od oczekiwanych przez rynek. Przeciętnie oczekiwano dynamiki rocznej na poziomie około 8,2% (z przedziałem prognoz od +2,0% do +12,6%).

Grudzień z reguły przynosi głęboką korektę sprzedaży, będącą kontynuacją listopadowego spadku – po jej wysokim poziomie osiągniętym w październiku. Spada bowiem produkcja w dominującym przetwórstwie (jest już po szczycie zaopatrzenia na okres świąteczny), ale jednocześnie rośnie, ze względu na aurę, produkcja w zaopatrywaniu w energię. W bieżącym roku owa korekta wyników przemysłu ogółem tak w listopadzie jak i grudniu była słabsza niż w roku poprzednim.

W całym roku 2020 produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,0% niższa niż w roku 2019. Po jedenastu miesiącach roku skala korekty wynosiła jeszcze 2,1%. Wypada tu przypomnieć, że wiosną, po rozlaniu się koronakryzysu, oczekiwania dla wyników przemysłu w całym roku 2020 oscylowały w okolicach spadku sięgającego od 4% do 6 %.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w grudniu o 7,1% w skali roku oraz 0,5% w porównaniu z listopadem br.

Spadek sprzedaży w grudniu wynoszący dla całego przemysłu przeciętnie 4,4% był wypadkową spadku odnotowanego w jednym dziale – przetwórstwie przemysłowym (o 6,0%), którego skutki częściowo łagodziły wzrosty wypracowane w trzech pozostałych działach tj. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 10,0%), w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 6,8%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 2,5%),

W statystykach prezentujących zmiany sprzedaży w skali roku zanotowano wzrosty w przetwórstwie przemysłowym (o 12,8%), dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 11,3%), górnictwie i wydobywaniu (o  9,7%) oraz spadek w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 2,8%).

Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do wypracowanej przed rokiem zanotowano w 28 spośród 34 działów przemysłu. Były to między innymi produkcja: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 39,3%, urządzeń elektrycznych – o 39,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 24,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 22,0%, mebli – o 20,4%, wyrobów z metali – o 15,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 14,0%. Spadki zanotowano zaś w 6 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 12,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,8%, metali – o 3,3%.

Zwraca uwagę fragment komunikatu GUS tyczący się wyników głównych grupowań przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych była w grudniu wyższa niż przed rokiem o 30,2%, dóbr zaopatrzeniowych o 17,3%, dóbr inwestycyjnych o 9,8%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 5,0%, Spadła jedynie produkcja dóbr związanych z energią – o 2,7%.

W przypadku konsumpcyjnych dóbr trwałych dobry wynik świadczy najprawdopodobniej o wciąż mającym miejsce forsownym pozyskiwaniu nowych rynków (w tym oczywiście też eksportowych), w sytuacji gdy inni producenci nie mają zdolności wykonania dostaw. Podobnie można ocenić wzrost w dobrach zaopatrzeniowych. W przypadku tych drugich trzeba mieć na uwadze, że wypracowany został w sytuacji wciąż bardzo słabej aktywności u naszych głównych partnerów handlowych (ich niskiej produkcji i sprzedaży w tym eksportowej). To również wygląda na zwiększanie udziału w rynku kosztem konkurencji, która wciąż nie jest w stanie wykonać oczekiwanych dostaw. Szczególna natomiast uwagę zwraca wynik w zakresie dóbr inwestycyjnych. Wysoka tu sprzedaż pokazuje, że odwrót od inwestowania nie jest tak powszechny jakby to wynikało z lektury szerokiej publicystyki.

W grudniu ceny przemysłowe w porównaniu z listopadem przeciętnie wzrosły o 0,2%. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były przeciętnie w grudniu dokładnie takie jak przed rokiem W całym roku 2020 ceny przemysłowe były średnio o 0,6% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrost cen w ujęciu miesięcznym o 0,2% był wypadkową wzrostów cen w górnictwie i wydobywaniu (o 2,1%) w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,3%) w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,2%) oraz w przetwórstwie (o 0,1%).

W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosty cen zaobserwowano w trzech działach: w górnictwie i wydobywaniu (o 8,4%), dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 6,1%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 3,1%). Spadek cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 0,9%). 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie www.kig.pl