Menu Zamknij

WYŻSZE SKŁADKI ZUS

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, wynika że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie 4765 złotych, co oznacza wzrost o 322 złote w stosunku do bieżącego roku. Jak powszechnie wiadomo, od poziomu tej prognozy zależy wysokość składek na ZUS, co jest umotywowane faktem, że podstawa wymiaru składek wyliczana jest jako 60% przewidywanego wynagrodzenia. W efekcie podstawa wymiaru składek wyniesie w 2019 roku 2859 zł.

Zgodnie z tak wyliczoną podstawą, składki, jakie będzie musiał zapłacić do ZUS przedsiębiorca w 2019 roku, wyniosą:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) – 558,08 zł (więcej o 37,72 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 520,36 zł);

  • składka rentowa (8 proc.) – 228,72 zł (więcej o 15,46 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 213,26 zł);

  • składka chorobowa (2,45 proc.) – 70,05 zł (więcej o 4,74 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 65,31 zł);

  • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) – 47,75 zł (więcej o 3,23 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 47,98 zł);

  • składka na Fundusz Pracy – 70,05 zł (więcej o 4,74 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 65,31 zł).

Bez składki zdrowotnej przedsiębiorcy zapłacą więc do ZUS 974,65 zł, czyli o 65,89 zł więcej niż płacą przedsiębiorcy w 2018 r. (912,22 zł).