Menu Zamknij

WSPARCIE DLA CZĘSTOCHOWSKIEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych otrzymał w czwartek, 21 czerwca od miasta nowy samochód osobowy z oprogramowaniem diagnostycznym. To jeden z elementów finalizowanego właśnie programu unijnego „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start…”, w którym uczestniczy dziewięć szkół w Częstochowie.

W ramach wartego blisko 4 mln zł projektu, przeprowadzone zostały prace modernizacyjne oraz doposażono 34 pracownie w 9 częstochowskich szkołach zawodowych. Wsparciem objęto 2837 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach realizowanych w wyremontowanych i doposażonych pracowniach zawodu.

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych otrzymał samochód osobowy, zestaw panelowy – podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, zestaw panelowy – układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, dwie skrzynie biegów i panel oświetlenia samochodowego o łącznej wartości ponad 142 tys. zł. Do warsztatu szkolnego zakupiono także obrabiarkę CNC za blisko 90 tys. zł.

Drugi z projektów unijnych „Zawodowa współpraca” o wartości nieco ponad 13 mln zł objął jedenaście częstochowskich szkół zawodowych. Wsparciem objęto  2 tys. 212 uczniów i uczennic oraz 112 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach projektu realizowane są: doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy zawodowe, w tym certyfikowane, zajęcia specjalistyczne kursy przygotowujące na studia, praktyki i staże dla 1150 uczniów – płatne co miesiąc studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia doskonalące dla 112 nauczycieli. Doposażono także 56 pracowni zawodu w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.