Menu Zamknij

ZAPRASZAMY NA AKADEMIĘ INTERNACJONALIZACJI – EKSPANSJA NA RYNEK FRANCUSKI

Szanowni Państwo,

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji, które odbędzie się 3 marca 2022 r. w GPP Business Park S.A. Konduktorska 33, Katowice.

Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Akademia Internacjonalizacji – ekspansja na rynek francuski, ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami na rynku francuskim.

Wydarzenie odbędzie się 03.03.2022 r. w godz. 10:00-16:00

REJESTRACJA – bit.ly/akademia-francja

Podczas szkolenia zostaną zorganizowane trzy bloki tematyczne:

  • Różnice międzykulturowe
  • Marketing międzynarodowy
  • Rozpoczęcie działalności na rynku zagranicznym

Akademia Internacjonalizacji prowadzona będzie przez ekspertów-praktyków.

Zachęcamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym w Częstochowie.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej, profilu na portalu Facebook oraz do zapisania się do newslettera.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Punktem Informacyjnym Funduszu Górnośląskiego S.A. w Częstochowie

Al. Najświętszej Maryi Panny 34
Tel. +48 32 723 31 13 w. 199