Menu Zamknij

ZMIANY W PIT ORAZ CIT W 2021 ROKU

28 listopada 2020 bieżącego roku Prezydent RP podpisał dwie nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych. Wprowadzają one m.in. tzw. estoński CIT oraz obejmują CIT-em spółki komandytowe. W artykule prezentujemy najważniejsze zmiany które wejdą w życie w 2021 roku.

Estoński CIT

Od 1 stycznia 2021 spółki kapitałowe czyli spółka z o.o. lub akcyjna, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, będą mogły skorzystać z możliwości odroczenia poboru podatku dochodowego do momentu wypłaty zysku z przedsiębiorstwa. Jest to metoda rozliczania za pomocą tzw. estońskiego CIT-u, zwanego również ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Zaproponowany wariant rozliczania podatku ma zachęcić firmy do inwestowania pieniędzy we własny rozwój.

Podatek CIT od spółek komandytowych

Nowelizacja wprowadza opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT. Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

Zmniejszenie ulgi abolicyjnej

Limit odliczenia zostanie zmniejszony do wysokości 1360 zł – podmioty, których dochody osiągnięte poza granicami Polski nie przekroczą 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Zwiększony limit przychodowy 

Stawka 9% podatku CIT będzie mogła być stosowana przez podatników, których przychody nie przekroczą 2 000 000 euro.

Limit dla komandytariusza

Komandytariusz osiągający dochody ze spółki komandytowej będzie miał 60 tys. rocznie kwoty wolnej od podatku dochodowego nałożonego na spółki komandytowe, jednak pod warunkiem spełnienia licznych warunków.

Ryczałt dla podatników

Zmiany obejmą następujące obszary:

  • Limit stosowania ryczałtu zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro
  • Rozszerzony został katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskusem

Źródło: www.bizin.pl