Menu Zamknij

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Członkowie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie,    
Zarząd RIPH w Częstochowie działając na podstawie i zgodnie z § 19 i § 20 Statutu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie zwołuje na dzień 11 maja 2023r. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie.     
Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Kukubara Bowling Center & Hotel, przy
ul. 1 Maja 126 w Myszkowie.    
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków zostaną zaprezentowane sprawozdania
z działalności RIPH w Częstochowie za 2022 rok (sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie
z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie).    
Na Walnym Zgromadzeniu, przedsiębiorstwo (Członka Izby) reprezentują wcześniej ustaleni przedstawiciele (zgodnie z reprezentacją wskazaną na upoważnieniach dostarczonych do biura Izby). Jeżeli z różnych przyczyn nastąpiła zmiana przedstawiciela, prosimy o podanie jego personaliów i przesłanie pisemnego upoważnienia do reprezentowania firmy do biura RIPH w Częstochowie.    
Państwa obecność na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 04 maja 2023 roku tel. 343448258 lub e-mail: izba@riph.eu     
Poniżej dostępny PORZĄDEK OBRAD posiedzenia oraz upoważnienie.       
Po części oficjalnej Walnego Zgromadzenia, w którym udział jest bezpłatny odbędzie się część rozrywkowa – gra w kręgle. Koszt udziału to około 100,00zł brutto (w zależności od ilości osób)