Menu Zamknij

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Zarząd RIPH w Częstochowie działając na podstawie i zgodnie z § 19 i  § 20 Statutu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie, które ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zgodnie z § 19 pkt 3 Statutu RIPH w Częstochowie odbędzie się zdalnie na drodze informatycznej platformy zoom.us pod nazwą e-Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 20.05.2021 o godz. 12.00 (I termin posiedzenia); 12.15 (II termin posiedzenia).

Podczas Walnego Zgromadzenia, przedsiębiorstwo (Członka Izby) reprezentują wcześniej ustaleni przedstawiciele. Jeżeli z różnych powodów nastąpiła zmiana przedstawiciela, serdecznie proszę o podanie jego personaliów i przesłanie pisemnego upoważnienia do reprezentowania firmy do biura RIPH w Częstochowie (UPOWAŻNIENIE DLA PRZEDSTAWICIELA FIRMY). Upoważnienie proszę przesłać na adres e-mail: biuro@riph.eu 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zgromadzeniu do dnia 17 maja 2021 r. tel. 34 344 82 58 lub e-mail: biuro@riph.eu.

Porządek obrad – pobierz 
Regulamin obrad – pobierz 
Upoważanienie dla przedstawiciela firmy – pobierz