Menu Zamknij

PROJEKT SZKOLENIOWY „POSTAW NA KWALIFIKACJE”

REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W CZĘSTOCHOWIE JAKO PARTNER SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „POSTAW NA KWALIFIKACJE”

Celem głównym Projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji 104 osób dorosłych pracujących w branży medycznej z terenu województwa śląskiego

W ramach projektu oferujemy:

  • Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych dla fizjoterapeutów
  • Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych dla pielęgniarek
  • Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji pracowników działów kadr i księgowości zatrudnianych w szpitalach lub placówkach około medycznych

Projekt skierowany jest do:

104 osób, pracujących w branży medycznej z terenów województwa śląskiego:

  • 56 fizjoterapeutów
  • 32 pielęgniarek
  • 16 pracowników działów księgowości, HR itp. w placówkach medycznych w szczególności z miast średnich lub miasta średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Biuro Projektu Partnera:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 Lok. 5, 42-202 Częstochowa
Dane kontaktowe: tel. 34 344 82 58
Adres e-mail: izba@riph.eu
Strona internetowa: www.riph.eu 

Biuro Projektu Lidera:

Business Center 1 Sp. z o.o.
Ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Dane kontaktowe: tel. 32 670 40 40
Adres e-mail: postaw@bc1.pl
Strona internetowa: www.bc1.pl

Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Deklaracja Uczestnika

Oświadczenie Kandydata

Oświadczenie o wysokości dochodów