Menu Zamknij

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Członkowie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie,

Zarząd RIPH w Częstochowie działając na podstawie i zgodnie z § 19 i § 20 Statutu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 roku Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej przy Al. NMP 24 w Częstochowie (kamienica kupiecka, I piętro). Podczas Walnego Zgromadzenia Członków zostaną zaprezentowane sprawozdania z działalności RIPH w Częstochowie za 2021 rok (sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH
w Częstochowie).

Na Walnym Zgromadzeniu, przedsiębiorstwo (Członka Izby) reprezentują wcześniej ustaleni przedstawiciele (zgodnie
z reprezentacją wskazaną na upoważnieniach dostarczonych do biura Izby). Jeżeli z różnych przyczyn nastąpiła zmiana przedstawiciela, prosimy o podanie jego personaliów i przesłanie pisemnego upoważnienia do reprezentowania firmy do biura RIPH w Częstochowie.

Państwa obecność na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby prosimy potwierdzić do dnia 17 czerwca 2022 roku tel. 34 344 82 58 lub e-mail: izba@riph.eu