Menu Zamknij

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RIPH W CZĘSTOCHOWIE

We wtorek 23 czerwca br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Hotelu SCOUT w Częstochowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, odbyło się tegoroczne, Zwyczajne Sprawozdawcze-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie.

Obrady Walnego Zgromadzenia RIPH w Częstochowie zainicjował Prezydent Rady Izby – Pan Tadeusz Szymanek, który przywitał wszystkich zgromadzonych na sali Członków RIPH w Częstochowie. Następnie Prezydent Rady zgodnie z przyjętym Porządkiem Obrad Zgromadzenia, zaproponował kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Do Prezydium zostali kolejno wybrani:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan Piotr Górnik

Zastępca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pan Marek Kubara

Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Pan Tomasz Brymora

Asesor Walnego Zgromadzenia – Pan Mariusz Barski

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków wybrano następujące osoby:

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków – Pani Ewa Sprycha

Członek Komisji Uchwał i Wniosków – Pan Mariusz Włodarczyk

 W skład Komisji Wyborczej weszli:

Przewodnicząca Komisji Wyborczej– Pani Dorota Polak

Członek Komisji Wyborczej– Pan Jarosław Karyś

Członek Komisji Wyborczej – Pan Jerzy Nowakowski

Podczas posiedzenia zaprezentowano sprawozdania z działalności RIPH w Częstochowie za 2019 rok tj. Sprawozdania z działalności: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Następnie podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RIPH w Częstochowie oraz Radzie RIPH w Częstochowie.

W celu podsumowania 4-letniej kadencji Prezydent Rady, Pan Tadeusz Szymanek przedstawił prezentację na temat działań realizowanych przez RIPH w Częstochowie.

Ze względu na zakończoną kadencję obecnego składu Rady Izby i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie, ważnym punktem Zgromadzenia były wybory na kolejną kadencję 2020-2024 do Rady Izby i Komisji Rewizyjnej Izby.  Zgodnie z § 15 pkt. 2 Statutu Izby kadencja Organów Izby wynosi 4 lata. Ostatnie wybory były przeprowadzone w 2016 roku.

Skład osobowy Rady RIPH w Częstochowie w kadencji 2020-2024 – 13 Członków

Barski Mariusz

Bubel Sławomir

Brymora Tomasz

Golis Edmund

Górnik Piotr

Kubara Marek

Maciej Mrowiec

Siwek Artur

Sprycha Ewa

Szymanek Tadeusz

Świtoń Dawid

Włodarczyk Mariusz

Wypych Tomasz

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie w kadencji 2016-2020 – 3 Członków

Joanna Okularczyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jarosław Karyś – Członek Komisji Rewizyjnej

Michał Jurczyk – Członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie RIPH w Częstochowie ponownie zaufali i na kolejną 4-letnią kadencję na stanowisko Prezydenta Rady RIPH w Częstochowie został wybrany Pan Tadeusz Szymanek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Członkom Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie.

Kolejną częścią Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków RIPH w Częstochowie były wystąpienia gości:

Pan Jerzy Nowakowski zaprezentował uczestnikom spotkania kwestie dotyczące udziału w przygotowywanym wydawnictwie Monografii z okazji 800-lecia Miasta Częstochowy.

Pan Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. Politechniki Częstochowskiej wspólnie z Panem Arturem Siwek zaprezentowali możliwości współpracy z Uczelnia Transferem Wiedzy i Technologii.

Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie dziękują wszystkim przybyłym gościom za ich obecność na posiedzeniu oraz zaangażowanie w obrady Zgromadzenia.